Together 2.500 km for 't Lampeke vzw!

BNI Leuven Mercator is een groep van gedreven, ambitieuze ondernemers die elkaar ondersteunen in het voeren van zijn bedrijfsactiviteiten. Maar in deze bizarre tijden willen ze er niet enkel voor mekaar zijn, maar willen ze hun krachten bundelen en inzetten voor diegenen die nog meer nood hebben aan ondersteuning. We zijn er ons meer dan bewust van, dat door de coronacrisis de kansarme groepen misschien nog wel het hardst getroffen worden, en BNI Leuven Mercator besloot dan ook om zich vol enthousiasme in te zetten voor vzw ’t Lampeke. Samen maken we het verschil!

't Lampeke vzw

Buurtwerk ’t Lampeke vind je in de Ridderbuurt in Leuven. Iedereen is welkom en kan er terecht met alle vragen. De vzw heeft expliciete aandacht voor mensen, binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. De werking wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen problemen aan te pakken en op weg te gaan. Er is aandacht voor gezinnen, koppels en alleenstaanden De werking heeft 5 deelwerkingen, dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota, Gezinswerking PREGO, jongerenwerking den Tube en volwassenwerking Buurthuis ’t Lampeke. Ze bieden gezellige ontmoetingsplekken met een luisterend oor, diverse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en praktische ondersteuning met onder meer een buurtrestaurant, juridische permanentie, 2de handskledingwinkel, … De werking wil een versterkende plaats zijn om zowel individuele talenten als sociale netwerken te ontwikkelen. We organiseren inhoudelijk groepswerk rond specifieke thema’s (onderwijs, cultuur, energie, huisvesting …) om beleidsmatig te werken aan structurele verandering naar de verschillende overheden toe. Het realiseren van gelijke kansen en rechten voor iedereen binnen een solidaire samenleving is het ultieme doel van de organisatie.

Visit 't Lampeke vzw

Our challenge

14
Participants
444 KM
To go
€ 1.251,00 Euro
Already raised