Together 5000 kilometers for Zebrapad VZW!

Ga op eigen wijze en volgens eigen mogelijkheden de uitdaging aan en ga op pad om bij te dragen om de symbolische grens van 5000 km te bereiken. De totale prevalentie van EDS wordt beschouwd als 1 op 5000. Bij HSD en de meest voorkomende variant van EDS, hypermobiele EDS (hEDS), ligt dit tussen de 1 op 3500 en 1 op 5000. Wandel, loop, fiets… neem deel aan onze fotozoektocht of trek naar buiten met de rolstoel ( al dan niet met elektrische of duwondersteuning ). Inspanningen worden zichtbaar via de activity tracker van uw smartphone! Verbind je aan #oppadmetzebrapad door op "Steun deze actie" te klikken en een online donatie te doen. Of ga zelf een uitdaging aan en moedig je supporters aan om je financieel te steunen als motivatie en beloning. Elk eurootje telt… 5 euro, 10 euro, 20 euro of meer… Maar denk eraan, u krijgt een belastingvoordeel voor een gift vanaf 40 euro. Succes!

Zebrapad VZW

Zebrapad VZW richt acties en activiteiten in die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen. De vereniging ondersteunt Prof. dr. Malfait van het Centrum Medische Genetica van het UZ Gent bij het wetenschappelijk onderzoek naar EDS en HSD. We staan op onze strepen voor meer (h)erkenning van deze aandoeningen, en streven ernaar om deze meer onder de aandacht te brengen. We bieden voor deze patiënten een oversteekplaats en behartigen de belangen van deze doelgroep.

Visit Zebrapad VZW

Our challenge

41
Participants
0 km
To go
€ 2.560,50
Already raised