“Sportief virussen trotseren" #Team21/42

Na 16 weken inzet willen we op zaterdag 13 maart eindelijk de vruchten plukken van onze geleverde inspanningen. Op ons eigen tempo gaan we allen onze limieten opzoeken en mogen van bij de start al fier zijn om deze uitdaging aan te gaan! Met een dertigtal deelnemers en een hoop vol supporters willen we hier een memorabele dag van maken, maar ook denken aan de mensen die minder tijd en mogelijkheden hebben om zich bezig te houden met zulke initiatieven. Hierom zouden we dit initiatief willen koppelen aan Buurtwerk ’t Lampeke. Vraag aan je familie, vrienden en collega’s om je financieel te steunen en draag samen je steentje bij aan de voortzetting van deze Leuvense organisatie. Laten we samen Leuven nog mooier maken dan dat ze al is.

't Lampeke vzw

Buurtwerk ’t Lampeke vind je in de Ridderbuurt in Leuven. Iedereen is welkom en kan er terecht met alle vragen. De vzw heeft expliciete aandacht voor mensen, binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. De werking wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen problemen aan te pakken en op weg te gaan. Het realiseren van gelijke kansen en rechten voor iedereen binnen een solidaire samenleving is het ultieme doel van de organisatie.

't Lampeke vzw bezoeken

Onze uitdaging

16
Deelnemers
285 km
Nog te gaan
€ 2.344,00
Reeds opgehaald