Gemeinsam 10000 Kilometer für Parantee-Psylos én jouw sportclub!!

Dit sportief project zorgt ervoor dat je sportclub en de G-sport op een leuke manier een duwtje in de rug krijgen. 50% van het door je club ingezameld bedrag gaat namelijk naar werking van je sportclub, de andere 50% gaan, na aftrek van organisatiekosten, naar de G-Sport. Zet je beste beentje voor, trommel je teamgenoten op en start deze challenge! Met het ingezamelde bedrag zal Parantee-Psylos revalidanten laten kennismaken met G-sport tijdens hun revalidatieproces. G-sportcoaches maken namelijk werk van de sociale re-integratie van mensen met een blijvende beperking en slaan na het ontslag uit het ziekenhuis de brug met sporten of bewegen in de onmiddellijke woonomgeving van de revalidant.

Parantee-Psylos én jouw sportclub!

Parantee-Psylos is de Vlaamse G-sportfederatie en wil mensen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvolle en plezante manier laten sporten en bewegen.

Weitere Infos

Unsere Herausforderung

71
Teilnehmer:innen
348 km
Zu gehen
€ 1.010,00
Bis heute gespendet