Samen 10000 kilometer voor Parantee-Psylos én jouw sportclub!!

Dit sportief project zorgt ervoor dat je sportclub en de G-sport op een leuke manier een duwtje in de rug krijgen. 50% van het door je club ingezameld bedrag gaat namelijk naar werking van je sportclub, de andere 50% gaan, na aftrek van organisatiekosten, naar de G-Sport. Zet je beste beentje voor, trommel je teamgenoten op en start deze challenge! Met het ingezamelde bedrag zal Parantee-Psylos revalidanten laten kennismaken met G-sport tijdens hun revalidatieproces. G-sportcoaches maken namelijk werk van de sociale re-integratie van mensen met een blijvende beperking en slaan na het ontslag uit het ziekenhuis de brug met sporten of bewegen in de onmiddellijke woonomgeving van de revalidant.

Parantee-Psylos én jouw sportclub!

Parantee-Psylos is de Vlaamse G-sportfederatie en wil mensen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvolle en plezante manier laten sporten en bewegen.

Parantee-Psylos én jouw sportclub! bezoeken

Onze uitdaging

71
Deelnemers
348 km
Nog te gaan
€ 1.010,00
Reeds opgehaald